inrednings- och byggtjänster

Behöver du hjälp med

– omorganisering i hemmet, skapa trygghet genom att flytta om,
   göra det mera ändamålsenligt för kunden, med tex rullstol, rullator

– ändrings- eller ombyggnadsarbeten
– inredningsplanering
– att ”fixa det lilla extra”

Jag är utbildad Inredningsplanerare + Artesan inom inredning.

Jag syr även gärna inredningsdetaljer t.ex. gardiner, dynor  m.m. på beställning.

 

JAG ERBJUDER ÄVEN:

Byggstädningar
Flyttstädningar
Städning av den gamla och nya bostaden  samt skapa systematiskt,
logiskt ordning och reda i utrymmen

OBS!
Du får  hushållsavdrag också för arbete som utförts i din andra bostad eller stadsbostad.

Hushållsavdraget beviljas för arbetets andel.
Du får dra av 40 % av arbetets andel om du har köpt arbetet av ett företag.