Vem är mikaela?

Jag är utbildad Sjukskötare med inriktning inre medicin och kirurgi, Hälsovårdare samt Diabetesskötare.
Har under de senaste 8 åren arbetat som sjukskötare vid Kimitoöns kommuns hälsocentral,
men har utöver det lång erfarenhet av vård av äldre personer, bäddavdelning, akut vård på ambulans,
rådgivningsarbete, hemsjukvård (även i skärgården) och diabetesvård. 

From 2024 är jag privatföretagare på heltid.

Utöver mitt arbete inom vården,  har jag ett starkt intresse för inredning,
Har vid sidan om mitt vårdyrke även utbildat mig till Artesan inom inredning samt inredningsplanerare vid Inredningsakademin.
Under årens lopp har jag varit delaktig i större och mindre renoveringar och projekt i hem och hushåll.

Är registrerad sedan 8/2008 som enskild näringsidkare och är införd i förskottsregistret.
Har haft uppdrag vid sidan av mitt sjukskötararbete sedan dess. 

Är godkänd av Välfärdsområdet som serviceproducent och erbjuder momsfri privat social service. 

Har gjort anmälan till  regionförvaltningsverket och godkänd att producera hälso-
och sjukvård samt sociala tjänster

Har patient- och ansvarsförsäkring. 

Utöver mitt arbete, så är jag  gift 3-barns mamma, farmor och mormor.
Till min familj hör även en hund, några katter och ett dussin får. 

Mikaela Männistö-Sjöblom       

tel 040 511 7043
info@mikaelas.fi

FO-nr 2220633-3