SJUKSKÖTARTJÄNSTER

SJUKSKÖTARTJÄNSTERNA erbjuder jag  främst hemma hos DIG.
Vården kommer till DIG. Du behöver inte åka någonstans. Jag har med mig det som behövs.

Även mindre vårdåtgärder på mottagningen, vid Dalsbruksvägen 709, tid bokas på förhand
eller drop in då du ser att skylten ÖPPEN är på infotavlan vid ytterdörren.

Fr.o.m maj -23 utökas min verksamhet även till Kasnäs Gästhamn, Konferenshuset, Kasnäsvägen 1294

Labprover, olika labpaket, urinprov och infektionsvärden (CRP) +StrepA
Sårvård
Sutur/agraff borttagning
Öronspolning
Injektioner
Blodtrycks- och diabeteskontroller
Tjänster efter sjukhusvistelse
Sjukskötarkonsultationer

Pris: 25 € / 30 minuter

kl. 8-20 vardagar, 40 €/h
(övriga tider enligt överenskommelse)

Även andra sjukskötaruppgifter utför jag, ta kontakt så försöker jag ordna.     

OBS! Finns möjlighet att konsultera läkare.

Sjukvårdstjänster i hemmet är moms 0%