SJUKSKÖTARTJÄNSTER

SJUKSKÖTARTJÄNSTERNA erbjuder jag  främst hemma hos DIG.
Vården kommer till DIG. Du behöver inte åka någonstans. Jag har med mig det som behövs.

Även mindre vårdåtgärder på mottagningen, vid Dalsbruksvägen 709, tid bokas på förhand
eller drop in då du ser att skylten är ute.

Sommartid juni – augusti har jag mottagning i Kasnäs, Badhuset  Kasnäsvägen 1294

Måndagar kl 10-14 , Torsdagar kl 14-18

vid behov även andra tider

Labprover, olika labpaket, urinprov och infektionsvärden (CRP) +StrepA
Sårvård
Sutur/agraff borttagning
Öronspolning
Injektioner,  Katetriseringar, Blodtrycks- och diabeteskontroller
Tjänster efter sjukhusvistelse

Telefonkonsultering, Vårdbehovsbedömning, Möjlighet till läkarkonsultation

Pris: 25 € / 30 minuter

kl. 8-20 vardagar, 40 €/h
(övriga tider enligt överenskommelse)

Även andra sjukskötaruppgifter utför jag, ta kontakt så försöker jag ordna.     

Sjukvårdstjänster i hemmet är moms 0%